Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu zostało powołane do istnienia przez ks. biskupa Jacka Jezierskiego Biskupa Elbląskiego z dniem 1 stycznia 2016 roku. Siedzibą CNE jest kościół Bożego Ciała przy ul. Robotniczej 29 w Elblągu. Powodem powołania do istnienia Centrum Nowej Ewangelizacji jest pilna potrzeba działań duszpasterskich w ramach nowej ewangelizacji. Jest to jedno z najważniejszych zadań biskupa diecezjalnego (por. pp. Franciszek EG, 33). CNE jest wyspecjalizowaną agendą Diecezji Elbląskiej. Jego patronem jest bł. Paweł VI, papież.

 

Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

ks. Mieczysław Tylutki SDS - Przewodniczący

ks. dr Arkadiusz Dekański

ks. kan. mgr lic. Józef Miciński

ks. kan. mgr Edward Rysztowski

Andrzej Michalczyk

 

Centrum Nowej Ewangelizacji w Elblągu

ks. kan. dr Grzegorz Puchalski - dyrektor CNE

animatorzy:

ks. kan. mgr Piotr Bryk

Elżbieta Burdynowicz OV

mgr Dorota Życzkowska

Andrzej Dudo

O Nowej Ewagelizacji

Nowa ewangelizacja to czas przebudzenia, nowej zachęty i nowego świadectwa, że Jezus Chrystus jest w centrum naszej wiary i codziennego życia. Wzywa każdego członka Kościoła do odnowienia wiary i rzeczywistego wysiłku, aby się z nią dzielić. „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3,20). Nowa ewangelizacja wzywa każdego z nas do pogłębienia swojej wiary, by wierzyć w Boga i wierzyć Bogu, przyjmując Jego Dobrą Nowinę, jako normę życia. Zachęca do poszukiwania sposobów wzrastania w wierze i głoszenia Ewangelii z odwagą i radością. Nowa ewangelizacja wzywa nas do życia w świętości, abyśmy jako uczniowie-misjonarze rzeczywiście angażowali się w życie Kościoła.

O nas

Centrum Nowej 

Ewangelizacji

w Elblągu